ناجی

نوشته هایی از جنس یکرنگی

ناجی

نوشته هایی از جنس یکرنگی

ناجی

هوالستار

چون به دریا می توان راه یافت
سوی یک شبنم چرا باید شتافت
عطار

پیوندهای روزانه

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نامحرمان» ثبت شده است

غم دوری حرم...

۰۱
اسفند

میخوام پر بزنم بیام پیشت امام رضا

                 روز و شب زیارتت به پابوست امام رضا
                                                             قربون بزرگیو مرامتم امام رضا

                                                                       ما رو تنها نذاری مو بندتم امام رضا

  • مجتبی ابراهیم نژاد

زیر پل هوایی نوشته بودند:

کمبود زمان را با سرعت غیر مجاز جبران نکنیم

روی دروازه ی دلمان بنویسیم:

کمبود محبت را با نگاه نامحرمان جبران نکنیم

  • مجتبی ابراهیم نژاد