ناجی

نوشته هایی از جنس یکرنگی

ناجی

نوشته هایی از جنس یکرنگی

ناجی

هوالستار

چون به دریا می توان راه یافت
سوی یک شبنم چرا باید شتافت
عطار

پیوندهای روزانه

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دل شکسته» ثبت شده است

همیشه با کسی درد و دل کنید

که هم درد داشته باشد

هم دل

غیر از این باشد به شما میخندد

  • مجتبی ابراهیم نژاد

دل ش ک س ت ه

۰۷
آبان
  • مجتبی ابراهیم نژاد