ناجی

نوشته هایی از جنس یکرنگی

ناجی

نوشته هایی از جنس یکرنگی

ناجی

هوالستار

چون به دریا می توان راه یافت
سوی یک شبنم چرا باید شتافت
عطار

پیوندهای روزانه

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زلزله» ثبت شده است

The points of safety school

1-درب کلاس ها به طرف بیرون باز شود تا در صورت هجوم  دانش آموزان هنگام حوادثی مانند آتش سوزی درب به راحتی باز شود .
2-درب کلاس ها داری دستگیره مناسب و سالم باشد .
3-کلاس فاقد ترک و درز سقف و دیواره ها باشد . زیرا ممکن است باعث ریزش ناهنگام تکه های بزرگ بر سر دانش آموزان گردد .
4-موزائیک های کف کلاس لیز نباشد که باعث سرخوردن و ایجاد حادثه شود .
5-تابلوی کلاس درس محکم به دیوار نصب شده باشد .  • مجتبی ابراهیم نژاد
  • مجتبی ابراهیم نژاد
  • مجتبی ابراهیم نژاد


  • مجتبی ابراهیم نژاد